Montano antilia Farmhouse

Montano antilia, Campania (Farmhouse)
/ Location type: Mountain