Teverga Farmhouse

Teverga, Spagna (Farmhouse)
/ Location type: Mountain