Molise, Farmhouse

1, Farmhouse

San pietro avellana, Molise (Farmhouse)
/ Location type: Mountain